من عاشـــــقِ چشــمت شــــــدم

 

ناوک غـمزه بیار و رسنِ زلف کـه مـن

جنگ ها با دلِ مجروح بلاکش دارم...

 

حافظ

 

 

93/06/05 | 12:45 | متولد ماهِ چشم های تـــــو | |تنها...

 تماشای جامِ  چشم های مهربانِ اردیبهشتی ات کافی ست...

تا به جای همه شراب های جهان مستم کنی...پی نوشت:چقدر بدونِ چشم های مهربان اردیبهشتی ات...دنیا شعر و واژه عاشقانه کم می آورد...
92/01/29 | 0:9 | متولد ماهِ چشم های تـــــو | |شرابِ وصلِ تو در کامِ جانِ من ازلی ست

هنوز مستم از آن جامِ آشنایی باز...


سعدی


91/12/14 | 22:0 | متولد ماهِ چشم های تـــــو | |
از چشم های مهربانِ تو که می نویسم...

واژه ها از قلبِ من تا صفحه سفیدِ 
کاغذ


پر می کشند...

91/12/14 | 21:57 | متولد ماهِ چشم های تـــــو | |


دوست داشتنِ تو...

مثلِ هوا...مثلِ نفس...

نمی شود که در جان من جاری نباشد...نمی شود...

که اگر نباشد...من هم نیستم...


 


91/11/13 | 15:47 | متولد ماهِ چشم های تـــــو | |

www . night Skin . ir